Nasjonalforeningen for folkehelsen mener

Vi driver politisk påvirkningsarbeid for å endre samfunnet og hverdagen i tråd med Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetninger.

Forebygging av hjerte- og karsykdom og demens

Hjerte- og karsykdommer tar flest liv i Norge, og over 450 000 lever med disse sykdommene. Disse sykdommene kan forebygges i alle aldersgrupper gjennom gode levevaner. For barn og unge er feil kosthold og for lite fysisk aktivitet en av de store folkehelseutfordringene. Røyking er fortsatt en viktig årsak til hjerte- og karsykdommer. Også blant eldre er det viktig med helsefremmende og forebyggende aktiviteter for å ha et godt liv i eldre år.

Derfor vil vi:

  • påvirke myndighetene til mer forebyggende arbeid overfor befolkningen

Interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende

I dag har over 70 000 i Norge demens, og minst 300 000 er pårørende. Med økende andel eldre i befolkningen vil antallet øke sterkt i tiårene som kommer.

Derfor vil vi:

  • jobbe for at færre får demens, og at personer med demens og deres pårørende skal få informasjon om hvordan leve et best mulig liv med sykdommen

Med fokus på forskning

Det er mye vi ikke vet om demens. Hvordan kan vi best forebygge demens? Er det mulig å utsette sykdomsutviklingen, slik at vi kan unngå sykdommens mest alvorlige konsekvenser? Og er det mulig å løse gåten, og finne behandling som holder oss friske? Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for mer forskning på demens.

Hjerte- og karsykdommer er fremdeles den største dødsårsaken i Norge. Stadig flere nordmenn lever med hjertesykdom. Er det mulig å gjøre mer innenfor forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom? Er det mulig å sikre en bedre livskvalitet for de som lever med hjertesykdom? Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider for mer forskning på hjerte- og karsykdom.  

Derfor vil vi at:

  • det offentlige prioriterer demensforskning og hjerte- og karforskning høyere