Eldresentre, seniorsentre og frivlligsentraler

Eldresentret er et helsefremmende og forebyggende tilbud som skal bidra til at eldre holder seg aktive og lever lenge og godt hjemme. Frivilligsentralene er et kontaktpunkt og en møteplass for de som ønsker å yte frivillig innsats, og de som ønsker å få utført oppgaver av frivillige.

Nasjonalforeningen for folkehelsen fylkeslag og lokallag driver over 30 eldresentre rundt om i landet. Sentrene har tiltak for å inspirere eldre til å holde seg fysisk og mentalt aktive, ha et sunt kosthold og være engasjert i lokalmiljøet.

Frivillig innsats er sentralt i sentrenes virksomhet, og bidrar til at de er svært kostnadseffektive i drift. I tillegg skaper det stor aktivitet; eldres ressurser, kompetanse og interesser etterspørres og verdsettes, og den psykiske velværen øker både hos de som gjør innsatsen og hos de som får glede av hjelpen.

Fellesskap

Eldresentret er pensjonisters møteplass i nærmiljøet. De ulike aktivitets-, kultur- og servicetilbudene kan, foruten selve opplevelsen, være nøkkelen til fellesskap, kommunikasjon og velvære. Dette forebygger sykdom og fremmer god helse.

God mat

Eldresentret bidrar til å fremme et godt kosthold ved å tilby næringsrik og varm mat i hyggelige fellesskap. Mange eldre kan være lite påpasselige med måltidene, og får ikke alltid spist variert og sunn mat, noe som lett kan føre til feil- og underernæring.

Trimtilbud

Eldresentret stimulerer eldre til å holde seg fysisk aktive ved å tilby varierte lavterskeltilbud som tur- og trimgrupper. Forskning viser at slike enkle tiltak gir eldre bedre fysisk form, styrke og balanse.

Helseinformasjon

Eldresentret arrangerer temamøter og har informasjonsmateriell om forebygging og mestring av aldersrelaterte helseproblemer, og de fleste tilbyr fotpleie.

Aktivitets- og kulturtilbud

Eldresentret gir mulighet til læring og personlig vekst gjennom kursvirksomhet på ulike områder, bruk av egen kompetanse/erfaring ved å undervise andre, eller ved å delta i ulike aktivitets- og kulturtilbud.

Eldresentret er et rimelig tiltak, samfunnsøkonomisk, som medvirker til å dempe presset på tyngre tjenester som dagsenter, hjemmetjenester og sykehjem. Aktive og spreke eldre er en ressurs for kommunen og nærmiljøet.

Frivilligsentraler

Nasjonalforeningen har 10 sentraler over hele landet. Sentralene er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Du finner de forskjellige eldresentre, seniorsentre og frivilligsentraler ved å gå inn på ditt fylke. Disse linkene finner du øverst til venstre, ved menyvalget som heter "Her er vi. (velg fylke)".