Din helse - vår hjertesak!

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Hjerte- og karsykdom

De fleste i Norge er på ulike måter berørt av hjerte og karsykdom. Nesten 31 prosent av alle dødsfall skyldes disse sykdommene, og over 450 000 mennesker lever med en hjerte- eller karsykdom.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en stor bidragsyter til norsk hjerte- og karforskning. Forskningsresultatene har lagt grunnlaget for bedre forebygging, behandling og diagnostikk av hjerte- og karsykdom. I 2014 har vi bevilget 20 millioner til hjerte- og karforskningen.

Hjerte- og karsykdom kan i stor grad forbygges med sunne levevaner. Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber helsepolitisk for at samfunnet skal legge bedre til rette for at den enkelte kan gjøre de sunne valgene. Vi gir også ut brosjyrer og annet informasjonsmateriell til pasienter, og har en rådgivningstelefon, Hjertelinjen, for alle med spørsmål om disse sykdommene. 

Lokalt arrangerer organisasjonens lokallag ulike mosjonstiltak, som bidrar til å forebygge hjerte- og karsykdom. Ved hjelp av gågrupper og andre trimtiltak bidrar vi til å holde befolkningen i aktivitet. Lokallagene tilbyr også møteplasser og andre helsefremmende tiltak i nærmiljøet. Om du vil bidra i dette viktige arbeidet, er du velkommen som medlem.

Demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Over 70 000 mennesker i Norge er rammet av demens, og 300 000 nære pårørende er berørt. Sykdommene er en mental svikt som skyldes skade eller sykdom i hjernen. Mennesker som har demens vil etter hvert miste evnen til å ta vare på seg selv.

I dag finnes det ingen kur mot demens, og både den syke selv og pårørende lever med store belastninger. Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn midler for å bidra til forskning på demens.

Vi jobber helsepolitisk for å bedre situasjonen for personer med demens og deres pårørende. Vi gir ut brosjyrer og har en rådgivningstelefon, Demenslinjen, for alle med spørsmål om demens.

Nasjonalforeningens helselag og demensforeninger arrangerer samtalegrupper, pårørendeskoler, driver helsepolitisk arbeid og mange små og store trivselstiltak. Målet med arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for den enkelte og være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud. Dersom du selv er rammet av demens, eller er pårørende til en som har demens, kan du ha stor nytte av å bli med i en av Nasjonalforeningens 130 demensforeninger