Prosjekt for brukermedvirkning

Innen demensområdet er det et økt fokus på brukermedvirkning innen forskning/organisasjonsutvikling. Det søkes derfor etter et ettårig engasjement som vikar for medarbeider i fødselspermisjon.

Les mer

Prosjektleder

Vi søker kandidat til 3-årig engasjement for prosjektet «Oppfølging etter demensdiagnosen». Gjennom dette prosjektet skal det utvikles en modell for et oppfølgingstilbud etter demensdiagnosen for personen med demens.

Les mer

Frivillighetskoordinator – Oslo (engasjement – 50 %)

Med midler fra TV-aksjonen 2013 har Nasjonalforeningen for folkehelsen etablert det landsdekkende prosjektet Aktivitetsvenn. I samarbeid med frivillige er målet at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Utviklingen av prosjektet skjer i samarbeid med våre lokallag, kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører.

Les mer