E-post-adresser og telefon til alle ansatte ved Nasjonalforeningens hovedkontor

Sekreteriatet har stengt fra 23. desember til 2. januar. Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år.


Generalsekretær med stab
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær: lisbet.rugtvedt@nasjonalforeningen.no, 40 44 58 00
Jon-Richard Haugen, assisterende generalsekretær: jon.richard.haugen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 57

Personalseksjonen
Anne Berit Holth, lønningskonsulent: anne.berit.holth@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 53
 
Avdeling fylkeskontor
Ninna Gram, leder avdeling fylkeskontor: ninna.gram@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 83
Siw Hagelin, nasjonal prosjektleder, aktivitetsvenn: siw.hagelin@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 40
 
Kommunikasjonsavdelingen

Randi Kiil, kommunikasjonssjef: randi.kiil@nasjonalforeningen.no, mobil 957 26 456, 40 44 57 77
Jan-Erik Austad, grafisk formgiver: austad@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 61
Lene Haugerud, kommunikasjonsrådgiver: lene.haugerud@nasjonalforeningen.no, mobil 916 60 270, 40 44 57 73
Ingrid Rise Fry, kommunikasjonsrådgiver (permisjon): infy@nasjonalforeningen.no
Ingrid Hagerup, kommunikasjonskonsulent: ingrid.hagerup@nasjonalforeningen.no, 40 44 58 23
Maria Nydal, kommunikasjonsrådgiver: maria.nydal@nasjonalforeningen.no, mobil 988 81 723, 40 44 57 72
Kari Andresen, kommunikasjonsrådgiver: kari.andresen@nasjonalforeningen.no, mobil 952 36 611, 4044 57 74

Administrasjonsavdelingen
Bente Hagen, administrasjonssjef: bente.hagen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 14
Inger Thoresen, seksjonsleder - drift lotteri: inger.thoresen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 68
Astri Fritzen, medlemskonsulent: astri.fritzen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 79
Anders Abrahamsen, administrasjonskonsulent: anders. abrahamsen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 78

Regnskap- og driftsseksjonen
Ragnar Næss, konsulent: ragnar.ness@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 69
 
IT-seksjonen
Lars Henrik Fostvedt, IT-ansvarlig: fostvedt@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 92

Seksjon fellestjenester
Katrine Ulsnes, seksjonsleder fellestjenester: katrine.ulsnes@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 22
Eli Lundby, resepsjon: eli.lundby@nasjonalforeningen.no
Ingar Soløst, vaktmester: ingar.solost@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 19

Fagavdelingen
Vibeke Johnsen, fagsjef: vibeke.johnsen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 41
Kari-Ann Baarlid, nestleder i fagavdelingen: kari-ann.baarlid@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 37

Gry Ekeberg Bodin, fagkonsulent, fysisk aktivitet, Hopp for hjertet: gry.ekeberg.bodin@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 82
Camilla Faarlund Øksenvåg, helsepolitisk rådgiver: camilla.oksenvag@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 31
Stine Nordhagen, fagkonsulent kosthold: stine.nordhagen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 33
Øivind Kristensen, fagkonsulent hjerte og kar.: oikr@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 93
Liv Anita Brekke, veileder demenslinjen: liv.anita.brekke@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 34
Vigdis Irene Ween, veileder demenslinjen: vigdis.ween@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 36
May-Hilde Garden, fagrådgiver - demens: maga@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 42
Anne Rita Øksengård, forskningsleder, Dr.med: anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 39
Anne Kjersti Toft, helsepolitisk rådgiver: anne.toft@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 46
Signe Revold, forskningsadministrativ rådgiver: signe.revold@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 49

Markedsavdelingen
Jon Langballe, markedssjef: jon.langballe@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 65
Ann Kristin Wisløff Nilssen, seksjonleder: ann.nilssen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 43
Anne Melgaard, markedskonsulent: anne.melgaard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 66
Heidi B. Rande, markedskonsulent: heidi.rande@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 63
Mona Langbråten, markedskonsulent: mona.langbraten@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 62