E-post-adresser til alle ansatte ved Nasjonalforeningens hovedkontor


Generalsekretær med stab
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær: lisbet.rugtvedt@nasjonalforeningen.no
Jon-Richard Haugen, assisterende generalsekretær: jon.richard.haugen@nasjonalforeningen.no

Personalseksjonen
Anne Berit Holth, lønningskonsulent: anne.berit.holth@nasjonalforeningen.no
 
Seksjon fylkeskontor
Ninna Gram, seksjonsleder fylkeskontor: ninna.gram@nasjonalforeningen.no
Siw Hagelin, prosjektkoordinator, ny frivillighet: siw.hagelin@nasjonalforeningen.no
 
Kommunikasjonsavdelingen

Randi Kiil, kommunikasjonssjef: randi.kiil@nasjonalforeningen.no
Jan-Erik Austad, grafisk formgiver: austad@nasjonalforeningen.no
Lene Haugerud, kommunikasjonsrådgiver: lene.haugerud@nasjonalforeningen.no
Ingrid Rise Fry, kommunikasjonsrådgiver (permisjon): infy@nasjonalforeningen.no
Håkon Sandland, kommunikasjonsrådgiver: hasa@nasjonalforeningen.no
Maria Nydal, kommunikasjonsrådgiver: maria.nydal@nasjonalforeningen.no
Jannicke Stavseng, kommunikasjonsrådgiver (permisjon): jannicke.stavseng@nasjonalforeningen.no

Administrasjonsavdelingen
Bente Hagen, administrasjonssjef: bente.hagen@nasjonalforeningen.no
Inger Thoresen, seksjonsleder - drift lotteri: inger.thoresen@nasjonalforeningen.no
Astri Fritzen, medlemskonsulent: astri.fritzen@nasjonalforeningen.no
Anders Abrahamsen, administrasjonskonsulent: anders. abrahamsen@nasjonalforeningen.no

Regnskap- og driftsseksjonen
Ragnar Næss, konsulent: ragnar.ness@nasjonalforeningen.no
 
IT-seksjonen
Lars Henrik Fostvedt, IT-ansvarlig: fostvedt@nasjonalforeningen.no

Seksjon fellestjenester
Katrine Ulsnes, seksjonsleder fellestjenester: katrine.ulsnes@nasjonalforeningen.no
Maria Sande, resepsjon: maria.sande@nasjonalforeningen.no
Ingar Soløst, vaktmester: ingar.solost@nasjonalforeningen.no

Fagavdelingen
Vibeke Johnsen, fagsjef: vibeke.johnsen@nasjonalforeningen.no
Kari-Ann Baarlid, nestleder i fagavdelingen: kari-ann.baarlid@nasjonalforeningen.no

Gry Ekeberg Bodin, fagkonsulent, fysisk aktivitet, Hopp for hjertet: gry.ekeberg.bodin@nasjonalforeningen.no
Camilla Øksenvåg, helsepolitisk rådgiver, hjerte og kar: camilla.oksenvag@nasjonalforeningen.no
Stine Nordhagen, fagkonsulent ernæring, prosjektkoordinator ExtraStiftelsen: stine.nordhagen@nasjonalforeningen.no
Øyvind Kristensen, fagkonsulent hjerte og kar.: oikr@nasjonalforeningen.no
Liv Anita Brekke, veileder demenslinjen: liv.anita.brekke@nasjonalforeningen.no
Vigdis Irene Ween, veileder demenslinjen: vigdis.ween@nasjonalforeningen.no
May-Hilde Garden, rådgiver - demens: maga@nasjonalforeningen.no
Anne Rita Øksengård, spesialrådgiver demensforskning: anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no
Anne Kjersti Toft, helsepolitisk rådgiver: anne.toft@nasjonalforeningen.no
Signe Revold, forskningsadministrativ rådgiver: signe.revold@nasjonalforeningen.no

Markedsavdelingen
Jon Langballe, markedssjef: jon.langballe@nasjonalforeningen.no
Ann Kristin Wisløff Nilssen, seksjonleder: ann.nilssen@nasjonalforeningen.no
Anne Melgaard, markedskonsulent: anne.melgaard@nasjonalforeningen.no
Heidi B. Rande, markedskonsulent: heidi.rande@nasjonalforeningen.no
Mona Langbråten, markedskonsulent: mona.langbraten@nasjonalforeningen.no