E-post-adresser og telefon til alle ansatte ved Nasjonalforeningens hovedkontor


Generalsekretær med stab
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær: lisbet.rugtvedt@nasjonalforeningen.no, 40 44 58 00
Jon-Richard Haugen, assisterende generalsekretær: jon.richard.haugen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 57

Fagavdelingen
Vibeke Johnsen, fagsjef: vibeke.johnsen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 41
Kari-Ann Baarlid, nestleder i fagavdelingen: kari-ann.baarlid@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 37

Silje Fimreite, fagkonsulent, fysisk aktivitet, Hopp for hjertet: silje.fimreite@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 82
Camilla Faarlund Øksenvåg, helsepolitisk rådgiver: camilla.oksenvag@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 31
Stine Nordhagen, fagkonsulent kosthold: stine.nordhagen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 33
Øivind Kristensen, fagkonsulent hjerte og kar.: oikr@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 93
Liv Anita Brekke, veileder demenslinjen: liv.anita.brekke@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 34
Vigdis Irene Ween, veileder demenslinjen: vigdis.ween@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 36
May-Hilde Garden, fagrådgiver - demens: maga@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 42
Anne Rita Øksengård, forskningsleder, Dr.med: anne.rita.oksengard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 39
Anne Kjersti Toft, helsepolitisk rådgiver: anne.toft@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 46
Signe Revold, forskningsadministrativ rådgiver: signe.revold@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 49

Kommunikasjonsavdelingen
Randi Kiil, kommunikasjonssjef: randi.kiil@nasjonalforeningen.no, mobil 957 26 456
Jan-Erik Austad, grafisk formgiver: austad@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 61
Lene Haugerud, kommunikasjonsrådgiver: lene.haugerud@nasjonalforeningen.no, mobil 916 60 270
Ingrid Rise Fry, kommunikasjonsrådgiver: infy@nasjonalforeningen.no, mobil 976 82 251
Ingrid Hagerup, kommunikasjonskonsulent: ingrid.hagerup@nasjonalforeningen.no, 40 44 58 23
Maria Nydal, kommunikasjonsrådgiver: maria.nydal@nasjonalforeningen.no, mobil 988 81 723
Kari Andresen, kommunikasjonsrådgiver: kari.andresen@nasjonalforeningen.no, mobil 952 36 611

Markedsavdelingen
Jon Langballe, markedssjef: jon.langballe@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 65
Ann Kristin Wisløff Nilssen, seksjonleder: ann.nilssen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 43
Anne Melgaard, markedskonsulent: anne.melgaard@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 66
Heidi B. Rande, markedskonsulent: heidi.rande@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 63
Mona Langbråten, markedskonsulent: mona.langbraten@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 62

Avdeling fylkeskontor
Ninna Gram, leder avdeling fylkeskontor: ninna.gram@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 83
Siw Hagelin, nasjonal prosjektleder, aktivitetsvenn: siw.hagelin@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 40

Administrasjonsavdelingen
Bente Hagen, administrasjonssjef: bente.hagen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 14
Inger Thoresen, seksjonsleder - drift lotteri: inger.thoresen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 68
Astri Fritzen, medlemskonsulent: astri.fritzen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 79
Anders Abrahamsen, administrasjonskonsulent: anders. abrahamsen@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 78
Anne Berit Holth, lønningskonsulent: anne.berit.holth@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 53
Ragnar Næss, konsulent: ragnar.ness@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 69
Lars Henrik Fostvedt, IT-ansvarlig: fostvedt@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 92
Katrine Ulsnes, seksjonsleder fellestjenester: katrine.ulsnes@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 22
Eli Lundby, resepsjon: eli.lundby@nasjonalforeningen.no
Ingar Soløst, vaktmester: ingar.solost@nasjonalforeningen.no, 40 44 57 19