Profilering gir oppslutning

For å få flere medlemmer og oppslutning om Nasjonalforeningens saker, må folk vite hvem vi er og hva vi gjør. Alle i Nasjonalforeningen kan bidra til dette. Hver gang vi har en aktivitet, skriver et brev, deltar i en aksjon eller formidler helseråd, er det noen få ting det er viktig å huske.

Hvem?

Fortell hvem dere er: Nasjonalforeningen NN helselag/demensforening.

Hva?

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon.

Hvorfor?

Formålet med våre aktiviteter er å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens.

Hvordan?

Vi har forebyggende og helsefremmende arbeid, finansierer forskning, driver helseinformasjon og helsepolitisk arbeid.

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.