Medlemsinformasjon på «Min side»

Nasjonalforeningen for folkehelsen har byttet leverandør for vårt medlemsregister. Den nye tjenesten heter «Min side». Her vil dere finne mange av de samme mulighetene som i det tidligere registeret, og i tillegg en del nye.

Dere vil de ha tilgang til å endre deres egne personopplysninger, ha oversikt over medlemskap eller evt. givertjenester, se hva som er innberettet til Skatteetaten og annet.

Tillitsvalgte i lokallag vil også via «Min side» ha tilgang til medlemsregisteret, slik at de kan se hvem som er medlemmer og hvem som har verv i sitt lag, ta ut medlemslister, legge inn nye medlemmer med mer.

Gå inn på Min Side fra denne linken.