Medlemsinformasjon på «Min side»

Nasjonalforeningen for folkehelsen har byttet leverandør for vårt medlemsregister. Den nye tjenesten heter «Min side». Her vil dere finne mange av de samme mulighetene som i det tidligere registeret, og i tillegg en del nye.

Dere vil de ha tilgang til å endre deres egne personopplysninger, ha oversikt over medlemskap eller evt. givertjenester, se hva som er innberettet til Skatteetaten og annet.

Tillitsvalgte i lokallag vil også via «Min side» ha tilgang til medlemsregisteret, slik at de kan se hvem som er medlemmer og hvem som har verv i sitt lag, ta ut medlemslister, legge inn nye medlemmer med mer.

Gå inn på Min Side fra denne linken.

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.