Innsamling

Takket være innsamlede midler kan vi jobbe med å bedre folkehelsen. Pengene bruker vi til forskning, forebyggende arbeid og opplysningsmateriell. Hver krone teller og bidrar til bedre helse!

Nasjonalforeningen for folkehelsen har to faste innsamlinger årlig: Hjerteuka og Demensaksjonen

Nasjonalforeningens hjerteuke finner sted på vårparten, mens Demensaksjonen er i uken rundt den internasjonale Alzheimer dagen, 21 september.

Du vil finne mer informasjon under punktene Hjerte og Kar og Demens ettersom de forskjellige innsamlingene starter.

Vi ønsker deg lykke til med innsamlingsaksjonene i ditt lokallag!

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.