Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteuke 2015

I år arrangeres Hjerteuka og Hopp for hjertet samtidig. (Hjerteuka: 4.-10. mai, Hopp for hjertet 28.april -12. mai.) Dette gir flere muligheter for aktiviteter og synlighet i lokalmiljøet.

Les mer