Medlemsnettets hjerte- og karinformasjon

Her finner du informasjon som er til nytte for deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid for å bekjempe hjerte- og karsykdommene.

I menyen til venstre finner du stoff om hvordan lagene kan bidra til forebygging av hjerte- og karsykdommer, spre helseinformasjon, drive helsefremmende aktiviteter, delta i Nasjonalforeningens hjerteuke. Du finner også informasjon om innsamling til hjerte- og karsaken og tips om hvordan lokallagene kan bidra til at skolene tar i bruk Petter Puls.

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.