Medlemsnettets hjerte- og karinformasjon

Her finner du informasjon som er til nytte for deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid for å bekjempe hjerte- og karsykdommene.

I menyen til venstre finner du stoff om hvordan lagene kan bidra til forebygging av hjerte- og karsykdommer, spre helseinformasjon, drive helsefremmende aktiviteter, delta i Nasjonalforeningens hjerteuke. Du finner også informasjon om innsamling til hjerte- og karsaken og tips om hvordan lokallagene kan bidra til at skolene tar i bruk Petter Puls.