Medlemsnettets fylkessider

I menyen til venstre finner du ditt fylke. På fylkenes sider på medlemsnettet finner medlemmer i Nasjonalforeningen fylkets nyhetsbrev.

Nyheter som er rettet mot andre grupper og potensielle medlemmer, finner du på på fylkessidene på www. nasjonalforeningen.no.

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.