Kurs og møter

Samtalegrupper og pårørendeskoler er viktige arenaer der pårørende til personer med demens kan få kunnskap og dele erfaringer. Det er også viktig å henvende seg til pårørende utenfor organisasjonen med åpne møter.

Aktiviteter som kurs og samtalegrupper.bidrar til å gi forståelse, aksept og støtte, og kan gi økt selvtillit og hjelpe pårørende med å mestre situasjonen.

Mens en pårørendeskole har undervisning, er samtalegruppen først og fremst til for at pårørende skal snakke sammen.

På disse sidene finner du informasjon om hva ditt lokallag kan gjøre for å sørge for at pårørende i ditt område får tilbud om både pårørendeskole og samtalegrupper.

10 000 mennesker får hvert år demens. Nasjonalforeningen kan nå dem og deres pårørende blant annet vi åpne møter. Her får du mer informasjon om hvordan laget kan arrangere slike møter.  

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.