Interessepolitisk arbeid lokalt

Hva kan du gjøre for demenssaken i ditt nærområde? Her har vi samlet en rekke praktiske råd til demensforeninger og helselag som er interessert i demenssaken.

Hvem i kommunen skal påvirkes i det helsepolitiske arbeidet?

Kommunene har både ansatte og politikere som må få ”voksenopplæring” i forhold til hva lovverket pålegger og forskrifter krever at kommunen skal gjøre for personer med demens og deres pårørende. Det er viktig å få frem hva demens innebærer og hva god demensomsorg inneholder.

Kommunepolitikerne sitter med det overordnede ansvaret i kommunen. Dette er en gruppe som svært ofte er lydhøre overfor ulike brukergrupper. De er jo våre representanter i ”styre og stell”. Dessuten er det ofte lettere for politikerne å skjære gjennom på et område, og de har myndighet til å pålegge kommuneadministrasjonen å gjøre ting.

Kommuneadministrasjonen setter primært ut i live det politikerne vedtar. Men i tillegg fatter de beslutninger i en rekke saker og lager planer, for eksempel rehabiliteringsplaner. De har derfor stor innflytelse på den pleie- og omsorgspolitikken som kommunen fører. I de fleste kommuner vil ansvaret for demensomsorg være lagt til en helse- og sosialavdeling.

Fakta om demens og omfang 

Dette kan være nyttig å bruke når demens og omfanget skal presenteres kort for å bli satt på dagsorden i din kommune.  

Last ned dokumentet Fakta om demens her (word)

Sammendrag av Demensplan 2015

Her står det kort om hva Demensplanen innholder og hvilke målsetninger planen har. Kan være nyttig når demensforeningen etterspør Demensplanen i kommunen.

Last ned sammendrag av Demensplan 2015 her (word).

Demensplan 2015

Dette er et forslag til hvordan demensforeningen kan presentere Demensplan 2015 i kommunen, eller til andre som er interessert.

Last ned presentasjonen av Demensplan 2015 her (powerpoint)

Brev til ordfører og helse- og sosialsjef

Dette er et forslag til brev som demensforeningen eller helselaget kan bruke når dere ønsker å komme i dialog med ledelsen i kommunen.

Last ned forslag på brev til ordfører og helse- og sosialsjef her (word).

Brev til folkevalgte i kommunen

Dette er et forslag på hvordan demensforeningen eller helselaget kan fortelle om seg selv, demenssaken og oppfordre politikere til å prioritere tilbudet personer med demens.

Last ned forslag til brev til folkevalgte i kommunen her (word).

Brev til Rådet for eldre

Dette er et forslag på hvordan demensforeningen kan invitere seg selv til Rådet for eldre for å informere om demens, Demensplan 2015 og få vite hva rådet for eldre gjør for demenssaken.

Last ned brevforslaget til Rådet for eldre her (word).

Samarbeidsavtale mellom demensforeninger og kommune

Dette er et forslag til samarbeidsavtale mellom demensforeningen og kommunen. Avtalen gjør et samarbeid mer forutsigbart og forpliktende, og kan være nyttig med hensyn til hvilke ansvarsområder partene skal ha i samarbeidet.

Last ned forslag til samarbeidsavtale mellom demensforeningen og kommunen her (word)

Klage

Dersom du eller noen er uenig i vedtak som er blitt gjort er det mulig å bruke dette brevet.

Last ned forslag til klagebrev her (word).

 

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.