Demensaksjonen 2014

I år er det tid for Demensaksjon igjen, fra 15.-21. september, med Alzheimerdagen 21 september.

Tv-aksjonen har gitt det norske folk økt kjennskap til demenssaken, og stort engasjement for å bidra til vårt arbeid og forskning! Spørreundersøkelser etter aksjonen har vist at svært mange sier de gjerne vil støtte saken og arbeidet videre også nå etter aksjonen. Mange bøssebærere erfarte i fjor at det tok lang tid å gå dør til dør fordi så mange ønsket å prate litt ekstra om saken.

Vi har altså folkets givervilje med oss i videre arbeid med demensaksjonen – nå er det opp til oss å bruke aksjonen vi har bygget opp over mange år til å fortsette med å  samle inn penger til vårt langsiktige arbeid, både nasjonalt og lokalt, og til å komme i kontakt med mennesker som kan tenke seg å bidra i vårt lokale arbeid!!

Demensaksjonen er jo en ypperlig mulighet til å gi viktig informasjon, samtidig som lokallag blir synlige og kanskje kan få flere medlemmer gjennom denne aksjonen. Det er også viktig at vi holder oppmerksomheten oppe og styrker saken i folks bevissthet gjennom at vi hvert år avholder en slik markering og innsamling. 

Vi må tørre å spørre de vi kjenner om å bidra som bøssebærere – vi vet mange vil bidra og det er en kort og meningsfull jobb å gå noen timer med bøsse. Hvis alle spør en de kjenner får vi snart mange som kan gå med bøsser fra dør til dør rundt om i landet. Mange av dere har jo også gode erfaringer å bygge videre på med samarbeid med skoleklasser eller andre lag.

Det er fortsatt slik at 40% av innsamlede midler går til lokalt arbeid og at man dermed støtter både forskning og tilbud i eget nærmiljø ved å gå med bøsse eller gi sin støtte til bøssebærere fra dere i lagene.

Bruk Alzheimerdagen – til åpent møte, stand, innsamling etc.

Fylkets demenspris deles gjerne ut på Alzheimerdagen sammen med en markering/åpent møte. Vær tidlig ute med å foreslå lokale kandidater til prisen. Begynn å tenke på det allerede nå. Merk dato: 20 juni er frist for  fylkeslaget å melde kandidat til hovedkontoret.

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.