Demensaksjonen 15.-21. september 2014

TV-aksjonen har gitt det norske folk økt kjennskap til demenssaken, og stort engasjement for å bidra til vårt arbeid og forskning. Spørreundersøkelser etter aksjonen har vist at svært mange sier de gjerne vil støtte demenssaken videre. Dette gir oss et godt utgangspunkt for årets aksjon!

I år har vi valgt å prioritere forskning. Derfor vil årets aksjon gå til to formål. 70 % går til forskning, og 30 % går til lokal aktivitet. Dette bør gjøre det enkelt å kommunisere hva vi samler inn til. Årets tema er Husk dem som glemmer.

En del av felles synliggjøring er å bruke klær som profilerer, og derfor får alle lag som er med på aksjonen 5 røde vester. Flere kan bestilles i nettbutikken.

Demensaksjonen er en ypperlig mulighet til å gi viktig informasjon, samtidig som lokallag blir synlige og kan få flere medlemmer. Det er også viktig at vi holder oppmerksomheten oppe og styrker saken i folks bevissthet gjennom at vi hvert år avholder en slik markering og innsamling. 

Vi må tørre å spørre de vi kjenner om å bidra som bøssebærere. Vi vet at mange vil bidra, og det er en kort og meningsfull jobb å gå noen timer med bøsse. Hvis alle spør en de kjenner får vi snart mange som kan gå med bøsser fra dør til dør rundt om i landet. Mange har gode erfaringer med å samarbeide med skoleklasser eller andre lag.

Bruk Alzheimerdagen 21. september til å dele ut fylkets demenspris, åpent møte, stand, innsamling etc.

Her kan du bestille pakkene – frist 29. august

Forslag til lokal pressemelding

Bestillingsskjema – frist 25. august

Bøssebærerskjema (excell)

Oppgjørsskjema – frist 30. september