Medlemsnettets demenssider

Her finner du informasjon som er til nytte for deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid for å bekjempe demens.

Nasjonalforeningen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. I menyen til venstre finner du stoff om hvordan lagene kan bidra i dette arbeidet, med informasjon, møter og helsepolitisk arbeid. Du finner også informasjon om innsamling til demenssaken og tips om forebyggende aktiviteter.