Medlemsnettets demenssider

Her finner du informasjon som er til nytte for deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid for å bekjempe demens.

Nasjonalforeningen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. I menyen til venstre finner du stoff om hvordan lagene kan bidra i dette arbeidet, med informasjon, møter og helsepolitisk arbeid. Du finner også informasjon om innsamling til demenssaken og tips om forebyggende aktiviteter.

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.