Årskalender 2014

Årskalender 2014

Januar

Lokallagssending fra hovedkontoret                10. januar

Utsendelse av kontingentkrav skjer i
januar med betaling tidlig i februar                  15. januar

Samling daglig ledere fylkeskontor                  16.-17. januar

Februar

Hjerteprisutdelingen                                        4. februar

Mars

Frist for lagene til å foreslå
kandidatertil fylkesvis demenspris, som
sendes fylkeskontoret                                         1. mars

Lokallagssending fra hovedkontoret                   14. mars

Søknadsfrist for lokale Tubfrim-midler                  15. mars

Påmeldingsfrist for skoleklasser til
«Hopp for hjertet»                                               24. mars

Sentralstyremøte                                                 25. mars

Frist for avholdelse av årsmøter i helselag
og demensforeninger                                           31. mars

April

Frist for innsending av valgkort og
årsrapportskjema for lokallag til fylkeskontor       1. april

Bestillingsfrist materiell Nasjonalforeningens
hjerteuke                                                              7. april

Frist for avholdelse av årsmøter i fylkeslagene    30. april

Mai

Nasjonalforeningens søknadsfrist for
prosjektmidler fra Extrastiftelsen
Helse og Rehabilitering    
         Forebyggings- og rehabiliteringssøknader    7. mai
         Forskningssøknader                                    22. mai

Nasjonalforeningens hjerteuke                            5.-11. mai

«Hopp for hjertet» hoppetaukonkurranse            5.-16. mai

Sentralstyremøte                                                  13. mai

Lokallagssending fra hovedkontoret                     23. mai

Juni

Premiering av nasjonale vinnere av
«Hopp for hjertet»                                                 2. juni

Premiering fylkesvise vinnere
«Hopp for hjertet»                                               3.-6. juni

Frist for oppgjør Nasjonalforeningens hjerteuke    6. juni

Samling fylkeskontor                                            11. juni

Demensforbundets årsmøte                                 12. juni   

Sentralstyremøte                                                  12. juni   

Landsstyremøte                                                    12. juni 

Landsmøte                                                            13.-15. juni

Frist for å melde demensprisvinnere fra
fylkeslag til hovedkontor                                       15. juni                                                                             

August

Lokallagssending fra hovedkontoret                      22. august

Frist for bestilling av materiell til demensaksjonen 25. august

September

Søknadsfrist forskningsmidler hjerte- og kar         1. september

Søknadsfrist forskningsmidler demens                   1. september

Demensaksjonen                                               15.-21. september

Den internasjonale Alzheimerdagen,
utdeling av demenspris                                         21. september

Oktober


November

Hjerte- og demenssamling (kontakter fylkeslag)    1.-2. november

Samling daglig ledere fylkeskontor                          6.-7. november

Landsstyremøte                                                    19.–20. november

Lokallagssending fra hovedkontoret                       28. november

Desember

Frist for å sende inn ferdigmelding av studietiltak     31. desember   

Frist for innsending av fylkesplaner til sekretariatet    31. desember


Tidspunkt for sentralstyremøter i høsthalvåret fastsettes senere.

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.