Årskalender 2015

Årskalender 2015

Januar

Lokallagssending fra hovedkontoret                uke 3

Utsendelse av kontingentkrav medlemmer      15. januar

Samling fylkeskontor                                        14.-15. januar

Februar

Sentralstyremøte                                             2. februar

Hjerteprisutdelingen                                        3. februar

Mars

Foreslått frist for kandidater fra lagene til
fylkesvis demenspris (forslag sendes
fylkeskontoret)                                                 1. mars

Påmeldingsfrist for skoleklasser til
hoppetaukonkurransen                                    2. mars

Lokallagssending fra hovedkontoret                uke 11

Søknadsfrist for lokale Tubfrim-midler
(til aktiviteter for barn og unge)                       15. mars

Søknadsfrist for lokale                                      15. mars
demensaksjonsmidler

Frist for avholdelse av årsmøter i helselag
og demensforeninger                                       31. mars

April

Frist for innsending av valgkort og
årsrapportskjema for lokallag
til fylkeskontor                                                   1. april

Bestillingsfrist materiell
Nasjonalforeningens hjerteuke                         7. april
Frist for avholdelse av årsmøter i
fylkeslagene                                                     30. april

«Hopp for hjertet» hoppetaukonkurranse        28. april.-12. mai

Mai

Sentralstyremøte                                               5. mai

Nasjonalforeningens søknadsfrist for
prosjektmidler fra Extrastiftelsen
Helse og Rehabilitering    
     Forebyggings- og rehabiliteringssøknader    7. mai
     Forskningssøknader                                     22. mai

Nasjonalforeningens hjerteuke                         4.-10. mai

Lokallagssending fra hovedkontoret                 uke 21

Premiering nasjonale vinnere av
«Hopp for hjertet»                                             26. mai

Premiering fylkesvise vinnere
«Hopp for hjertet»                                             27.-29. mai

Juni

Frist for oppgjør Nasjonalforeningens
hjerteuke                                                            6. juni

Sentralstyremøte                                              10. juni   

Landsstyremøte                                                10.-11. juni

Frist for å melde demensprisvinnere fra
fylkeslag til hovedkontor                                   15. juni 

Samling fylkeskontor                                         16.-18. juni 

Juli

Frist for å søke momskompensasjon                   1. juli

August

Lokallagssending fra hovedkontoret                   uke 33

Frist for bestilling av materiell til
Demensaksjonen                                                28. august

September

Sentralstyremøte                                                15. september

Demensaksjonen                                                21.-27. september

Den internasjonale Alzheimerdagen,
utdeling av demenspris                                      21. september

Oktober

Frist for oppgjør Demensaksjonen                      4. oktober

Lokallagssending fra hovedkontoret                   uke 43

November

Sentralstyremøte                                                 19. november   

Landsstyremøte                                                   20. november

Samling for fylkesstyrene (fem pr fylke)               21.-22. november

Samling daglig ledere fylkeskontor                      23.-24. november

Desember

Frist for å sende inn ferdigmelding av
studietiltak                                                           31. desember   

Frist for innsending av fylkesplaner til
sekretariatet                                                        31. desember