Fylkesaktuelt nr 4, 2014, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Les mer

Inspirasjon fra Landsmøte

Takk til alle som deltok for et hyggelig og inspirerende Landsmøte. Her kan du finne igjen noe av det som ble presentert under dagene.

Les mer

Søk om ExtraExpress - forenklet og hurtig

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomfører i 2014 en pilotordning med et forenklet søknadsskjema og hurtig behandling: ExtraExpress. Formålet med ordningen er at det skal gå raskere fra idé til gjennomføring av prosjekter.

Les mer

Tilskudd til lokale demensaktiviteter fra TV-aksjonen

Demensforeninger, helselag og fylkeslagi Nasjonalforeningen for folkehelsen kan søke tilskudd til lokale aktiviteter fra TV-aksjonsmidlene fra 2013. Samme søknadsskjema benyttes til søknad om statlige tilskudd fra Demensplan 2015.

Les mer

Søk om midler til studietiltak

Vi minner om at helselag og demensforeninger kan søke om midler til kurs fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer