Nasjonalforeningens Hjerteuke

I år arrangeres Hjerteuka og Hopp for hjertet samtidig. (Hjerteuka: 5.-11. mai, Hopp for hjertet 5.-16. mai.) Dette gir flere muligheter for aktiviteter og synlighet i lokalmiljøet.

Les mer

Påmelding til Landsmøte og Demensforbundets årsmøte 2014

I år avholdes Nasjonalforeningen for folkehelsens Landsmøte, og årsmøte i Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforbundet, i Bergen. Velkommen!

Les mer

Tilskudd til lokale demensaktiviteter fra TV-aksjonen

Med tv-aksjonsmidlene fra 2013 opprettes det en tilskuddsordning i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det gis tilskudd til lokale aktiviteter i regi av fylkeslag, helselag og demensforeninger. Samme søknadsskjema benyttes til søknad om statlige tilskudd fra Demensplan 2015 og om midler til likemannsarbeid i lokallagene.

Les mer

Søk om midler til studietiltak

Vi minner om at helselag og demensforeninger kan søke om midler til kurs fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer

Satser for medlemskap for 2013 og 2014

Landsmøtet 2010 vedtok følgende satser for medlemskap for 2013 og 2014. 

Les mer

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.