Inspirasjon fra Landsmøte

Takk til alle som deltok for et hyggelig og inspirerende Landsmøte. Her kan du finne igjen noe av det som ble presentert under dagene.

Les mer

Søk om ExtraExpress - forenklet og hurtig

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomfører i 2014 en pilotordning med et forenklet søknadsskjema og hurtig behandling: ExtraExpress. Formålet med ordningen er at det skal gå raskere fra idé til gjennomføring av prosjekter.

Les mer

Spørreundersøkelse om hvordan det er å leve med demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at samfunnet skal være tilrettelagt slik at personer som har demens kan delta i hverdagslivet i sine lokalmiljøer. For å få mer kunnskap om hvordan vi kan nå dette målet, ber vi deg som selv har demens om å besvare denne spørreundersøkelsen. Dersom du er pårørende til en person med demens, er det flott om du vil hjelpe til med å fylle ut skjemaet.

Les mer

Tilskudd til lokale demensaktiviteter fra TV-aksjonen

Med tv-aksjonsmidlene fra 2013 opprettes det en tilskuddsordning i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det gis tilskudd til lokale aktiviteter i regi av fylkeslag, helselag og demensforeninger. Samme søknadsskjema benyttes til søknad om statlige tilskudd fra Demensplan 2015 og om midler til likemannsarbeid i lokallagene.

Les mer

Søk om midler til studietiltak

Vi minner om at helselag og demensforeninger kan søke om midler til kurs fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer

Satser for medlemskap for 2013 og 2014

Landsmøtet 2010 vedtok følgende satser for medlemskap for 2013 og 2014. 

Les mer

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.