Opplæring i lokalt helsepolitisk arbeid

Nasjonalforeningen inviterer til helgekurs i hvordan lokallag kan jobbe helsepolitisk i sin egen kommune. Kurset finner sted i Oslo 29.-30. november, og er gratis, bortsett fra en egenandel på 750 kroner. Overnatting, kurs og reise dekkes sentralt.

Les mer

Protokoll

Protokoll fra landsmøte 2014

Les mer

Inspirasjon fra Landsmøte

Takk til alle som deltok for et hyggelig og inspirerende Landsmøte. Her kan du finne igjen noe av det som ble presentert under dagene.

Les mer

Søk om ExtraExpress - forenklet og hurtig

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomfører i 2014 en pilotordning med et forenklet søknadsskjema og hurtig behandling: ExtraExpress. Formålet med ordningen er at det skal gå raskere fra idé til gjennomføring av prosjekter.

Les mer

Tilskudd til lokale demensaktiviteter fra TV-aksjonen

Demensforeninger, helselag og fylkeslagi Nasjonalforeningen for folkehelsen kan søke tilskudd til lokale aktiviteter fra TV-aksjonsmidlene fra 2013. Samme søknadsskjema benyttes til søknad om statlige tilskudd fra Demensplan 2015.

Les mer

Protokoll

Protokoll fra årsmøtet i Nasjonalforeningen Demensforbundet Bergen 12. juni 2014

Les mer

Søk om midler til studietiltak

Vi minner om at helselag og demensforeninger kan søke om midler til kurs fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.