Påmelding til Hopp for hjertet avsluttet!

Årets hoppetaukonkurranse finner sted fra 28. april - 12. mai. Konkurransen er for alle elever ved 4.-7. trinn.

Gå til hoppforhjertet.no for mer informasjon.

Hopp for hjertet har vokst fra å engasjere 40 000 skolebarn i 2005 til over 114 000 barn i 2014! Målet med konkurransen er å vise at fysisk aktivitet både er morsomt og bra for helsen, og fint kan kombineres med fag og undervisning.

Ved deltakelse i Hopp for hjertet vil man få tilsendt følgende konkurransemateriell; et slengtau per påmeldte klasse/gruppe, en plakat for registrering av poeng, et hefte med tips til hoppetauleker og ranselpost til foresatte.

Fra oss får dere ett slengtau til hver klasse/gruppe og ellers må elevene ta med egne tau, eller for eksempel låne fra gymsalen. Elevene velger om de vil hoppe individuelt og/eller hoppe slengtau med andre i klassen.

Slik gjennomføres konkurransen

Skriv navnene på alle elevene som vil delta i hoppetaukonkurransen på plakaten og heng den opp i klasserommet. (Der hvor det er klassetrinn med få elever, deltar elever fra ulike trinn sammen. Gruppene må være på minimum fire personer for å kunne konkurrere om premiene).

Slik samler dere poeng

  • Hoppingen skal foregå innenfor skolehverdagen, enten i friminutt eller maksimalt i ti minutter av en undervisningstime.
  • Hver elev får ett poeng per minutts hopping (for eksempel: hopping i ti minutter = ti poeng, hopping i 20 minutters friminutt = 20 poeng osv.) Det er maksimalt mulig å hoppe seg til 60 poeng per dag per elev.
  • Mange lærere har meldt om positive erfaringer med å integrere hopping i skolefagene. Eksempler vi har mottatt er at elevene pugger gloser, arbeider med gangetabellen, repeterer grammatikkregler og geografikunnskaper mens de hopper.
  • Pass på å gi elevene god nok tid til å spise maten sin, før de setter i gang med hoppingen. Det skal kun registreres poeng fra tiden elevene er ferdig med å spise og setter i gang med hopping.
  • Når konkurransen er over legger dere sammen poengene til alle som har deltatt og finner klassens/gruppens totale poengsum.

Premier

  • Vi kårer en landsvinner som får 10 000,- til klassekassa.
  • Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får en premie til klassen.
  • I tillegg vil det trekkes aktivitetsutstyrpremier (uavhengig av oppnådd poengsum i konkurransen).


Hvis noe er uklart, eller om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på e-post: hoppetau@nasjonalforeningen.no, eller ringe hoppetautelefonen mellom 09.00-15.00, mandag til fredag: 23 12 00 90.

Gå til hoppforhjertet.no, og meld på din skole.

Resultat hoppetaukonkurranse 2014

Har du sett noen barn hoppe tau i det siste? 114. 000 barn meldte seg på konkurransen i år, og her finner du resultatlistene for alle fylker.

Les mer