Stor undersøkelse om trening og atrieflimmer

Hovedmålet med forskningen er å oppnå ny kunnskap om hvilken betydning trening spiller som risikofaktor for atrieflimmer, skriver lege og stipendiat Marius Myrstad.

8000 personer har nå mottatt invitasjon til å delta i en undersøkelse om risiko for atrieflimmer. Undersøkelsen er en del av Birkebeiner aldringsstudien, og halvparten av de inviterte er tidligere eller fortsatt aktive Birkebeinere.

Langvarig hard trening kan gi økt risiko for hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer. Det er konklusjonen i en gjennomgang av forskningen på området, publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening tidligere i år.

Forskere ved Folkehelseinstituttet gjennomgikk 17 publiserte enkeltstudier og 3 oversiktsartikler, samt flere kommentarartikler. Konklusjonen er at hard fysisk utholdenhetstrening kan øke risikoen for atrieflimmer, men at mindre intens trening ikke er forbundet med økt risiko for atrieflimmer.

Livsfaser, intensitet og mengde

Mange av studiene som er gjort til nå har metodologiske svakheter og det er et stort behov for flere undersøkelser av sammenhengen mellom trening og risiko for atrieflimmer.

I Birkebeiner aldringsstudien forsøker man blant annet å kartlegge om trening i ulike livsfaser, treningsintensitet og treningsmengde kan ha betydning for risikoen for å utvikle hjertesykdommen.

Trening kan være risikofaktor for å få atrieflimmer

Til nå har forskerne i Birkebeiner aldringsstudien undersøkt forekomst av atrieflimmer blant ca. 420 fortsatt aktive Birkebeinere fra 65 år og oppover.

Den totale forekomsten av atrieflimmer var ikke høyere enn blant jevnaldrende i befolkningen ellers. Men forekomsten av atrieflimmer uten de vanlige risikofaktorene for sykdommen var betydelig høyere blant Birkebeinerne.

Dette kan tale for at trening kan spille en rolle som risikofaktor for denne hjertesykdommen.

Økt antall studiedeltakere, inklusjon av også yngre deltakere og forhåpentligvis høyere andel kvinner vil kunne gi mer pålitelige resultater.

Trening er helsebringende og positivt

For de aller fleste er det å delta i Birken og å trene, både helsebringende og positivt, men for noen kan det ha negative konsekvenser.

Håpet er at vi i denne studien kan gjøre funn som vil gi grunnlag for å gi råd om trening til personer med en særlig høy risiko for å få atrieflimmer.

Risikofaktorer for atrieflimmer er alder, høyt blodtrykk, overvekt og fedme, diabetes og kroniske hjerte, lunge- og nyresykdommer.

Flere av disse sykdommene kan forebygges gjennom fysisk aktivitet. Bare hos en liten andel av personer med atrieflimmer kan man anta at trening har hatt betydning som årsak.

Prosjektet er en del av Birkebeiner aldringsstudien og gjennomføres av forskere ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Kavli forskningssenter for aldring og demens i Bergen og Folkehelseinstituttet.
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, via Nasjonalforeningen for folkehelsen.


Referanse:
Graff-Iversen S, Gjesdal K, Jugessur A, Myrstad M, Nystad W, Selmer R, Thelle DS. Atrieflimmer, fysisk aktivitet og utholdenhetstrening. Tidsskr Nor Lægeforen 2012; 132:295-9