Sommer og hjertemedisiner

Går du på hjertemedisiner, er det en del hensyn du må ta i sommervarmen.

Bruker du medisinen Cordarone (Amiodaron) må du beskytte deg mot sollys.

- Lyset fra solen kan gi hudskader og langvarige pigmentforandringer hos personer som bruker denne hjertemedisinen. I tillegg til klær, bør man bruke solkrem med tilstrekkelig høy faktor, og helst en som beskytter mot mest mulig UV-stråling, sier Øivind Kristensen ved Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje.

 

Varme og medisiner

På varme dager, og spesielt i sollys, svetter man mer enn normalt. Da er det viktig å drikke mer vann.

- Alle som bruker vanndrivende medisiner må passe på å få i seg ekstra vann, slik at de ikke blir uttørket. Skal de oppholde seg over lengre tid i varme strøk, kan man i samråd med lege redusere dosen med vanndrivende medisiner, for å unngå uttørking, sier Kristensen.

Vanlige vanndrivende medisiner er Furix, Furosemid, Diural, Burinex, Spirix og Aldactone.

 

Reise til utlandet med medisiner

Skal du til utlandet må du ha med dokumentasjon på at medisinene er dine. Resepten, eller etiketten på glasset eller esken er god nok dokumentasjon.

Det er lov å ta med medisiner til eget bruk som tilsvarer høyst ett års forbruk innen EØS (3 mnd. utenfor). Kristensen oppfordrer alle til å ha medisinene i originalemballasjen.

- Beroligende midler, sovemidler, eller andre legemidler som er klassifisert som narkotika, kan man få apoteket til å klargjøre for en utenlandsreise, ved å be dem om hjelp til å fylle ut et dokumentskjema, sier han.

 

Europeisk helsetrygdekort

Mange tror det holder med reiseforsikring, dersom man blir syk i utlandet. Det gjør det ikke.

- I tillegg til reiseforsikring må man ha med et Europeisk helsetrygdekort. Kortet dokumenterer at du har rett til medisinsk behandling, når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land, eller Sveits. Det har skjedd at noen er blitt stoppet fra å få behandling, fordi de ikke hadde helsetrygdekortet, forteller Kristensen.

Kortet bestilles hos NAV, og kan enkelt bestilles på nettet.

 

Hjertelinjen

Lurer du på mer om sommerferien og hjertet, eller har andre spørsmål om hjertet,  kan du ringe Hjertelinjen på 23 12 00 50.

Nasjonalforeningen for folkehelsen driver Hjertelinjen, som er et gratis tilbud til hjertesyke, pårørende, helsepersonell og andre som er interessert i hvordan man kan forebygge, eller leve godt med hjerte- og karsykdom. Vi kan gi råd om hverdagsliv, kost, mosjon, røykeslutt, mentale reaksjoner, samliv og andre spørsmål knyttet til hjerte- og karsykdommer.