Regionmøtene i Aust-Agder

Første møtet var i Setesdalsregionen 31.januar og andre møte i Arendal 2. februar. I år var møtene i uke 5 istedet for uke 6.

Setesdal 31. januar

På Soknehuset i Ryssdal var de to lagene fra Setesdal til stede. I alt 11 personer. Disse to lagene har allerede noe samarbeid dem i mellom. Begge helselagene har i høst også arrangert møter/møteplasser for demente og/eller deres pårørende, noe som gav mersmak. Det blir nye samlinger i år.

Arendal 2. februar

Resten av Aust-Agders lag var samlet på Røde Kors huset i Arendal. I alt 10 lag og foreninger, til sammen 27 personer

To lag fikk i oppdrag å lage veggplakater til årsmøtet i april. En god del av møtetiden ble brukt til å legge frem og diskutere forskjellige former for innsamling i hjerteuka og under demensaksjonen. Alle lag fikk i oppdrag å jobbe med aktivitet i hjerteuka, det satses på å få til en felles oversikt slik som i fjor.

 

Velkommen til Nasjonalforeningen for folkehelsens medlemsnett

 

På våre medlemssider vil du finne nyttig informasjon og støtte til deg som er engasjert i Nasjonalforeningens arbeid.

 

Er det noe du savner på disse sidene? Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til redaksjonen@nasjonalforeningen.no

 

Du kan komme tilbake til våre vanlige internettsider ved å klikke her.