Søk forskningsmidler fra oss

Nå kan du søke om midler til både demens-, og hjerte- og karforskning.

Nasjonalforeningen har i 10 år gitt midler til norsk demensforskning. Hjerte- og karforskningen har vi støttet i over 50 år, og i 2012 bevilget vi 20 millioner kroner til hjerteforskningen. Nå kan du søke om midler fra oss til både demensforskning, og til hjerte- og karforskning.

Hjerteforskning

Vi støtter prosjekter innen:
• epidemiologi og forebygging
• klinisk forskning
• basalforskning

Det kan både søkes om lønn for stipendiater, og driftsmidler for 2013. Det utlyses også et postdoc/forskerstipend.

Søknadsfristen er 1. september 2012 (Databasen stenger automatisk for nye søknader kl 23.59).

Søknadsdatabasen finner du på denne linken.

Søknadsskjema

Skjemaer finner du på disse linkene:

Retningslinjer for tildeling av forskningsmidler (pdf)

Mal for prosjektbeskrivelse (word)

Mal for sammendrag (word)

Veiledning (pdf)

Fremdriftsrapport 2013 (word)

Kontakt

Fagkonsulent Øivind Kristensen, tlf: 23 12 00 93, e-post: oikr@nasjonalforeningen.no


Demensforskning

Det kan søkes om:

  • lønn for stipendiat innen basalforskning/epidemiologi
  • driftsmidler til forskningsprosjekter innen basal eller klinisk forskning

Prosjektet må være tilknyttet en større forskningsenhet, det vil ikke gis støtte til små enkeltprosjekter. Søknadsrammen for driftsmidler er minst 100.000,- pr søknad. Det gis ikke støtte til mastergradsprosjekter, utviklingsprosjekter eller konferansereiser.

Midlene tildeles etter innstilling fra Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Rådet for demens.

Forskningsmidler for 2012 har søknadsfrist 1. september. 

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, sammendrag på maks én side og CV.


Kontakt

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med leder i forskningsutvalget, professor dr.med. Knut Engedal, tlf. 22 11 87 39, e-post: knut.engedal@aldringoghelse.no, eller fagkonsulent May-Hilde Garden, tlf. 23 12 00 42, eller e-post: maga@nasjonalforeningen.no
 

Søknaden sendes skriftelig innen 01.09.2012 til:
Nasjonalforeningen for folkehelsen - Rådet for demens
Pb. 7139 Majorstuen, 0307 Oslo,
eller på e-post: maga@nasjonalforeningen.no

 Les mer om retningslinjer for forskningsstøtte demens her.