Riktig demensdiagnose tidlig

- Drømmen og ambisjonen er at vi skal være med å utvikle biologiske markører som kan benyttes for å fastslå Alzheimers sykdom, før pasienten har utviklet demens, sier prosjektleder og professor Linda White.

 Hun og teamet ved St. Olavs Hospital i Trondheim forsker på biologiske markører i blod og ryggmargsvæske ved Alzheimers sykdom.

- Biomarkører kan brukes både til å stille korrekt diagnose, til å si noe om sykdomsutviklingen og til å vurdere effekt av behandlingen, sier Sigrid Botne Sando, overlege og postdoktor ved St. Olavs Hospital og NTNU.

Les mer om forskningsprosjektet her

- Vil kreve rett diagnose tidlig

Håpet er at det en gang i fremtiden kommer medikamenter som kan stanse sykdomsutviklingen.
- Når behandlingen kommer, vil pasienter med glemsomhet kreve å få stilt riktig diagnose så snart de første symptomene er merkbare, slik at behandlingen kan starte tidligst mulig, sier Sando.

- Sykdomsprosessen må stanses før den har fratatt pasientene hukommelse og andre kognitive funksjoner, og dermed muligheten til å leve et selvstendig liv, fortsetter hun.

Forsker Sigrid Botne Sando (t.v.) og spesialbioingeniør Sylvia Nome Kvam ved St. Olavs Hospital forsker på biomarkører. FOTO: MATS KALLAND

- Støtten betyr mye

I store frysebokser med -80 grader celsius ligger blodprøver fra 1200 personer, i hovedsak trøndere, som alle har sagt seg villige til å delta i forskningsprosjektet Trønderbrain. Trønderbrain ble startet i 2003, og er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim. I tillegg til forskning på biologiske markører er prosjektet også konsentrert omkring genetikk ved demenssykdom.

- Dersom vi kan bidra med en korrekt puslespillbrikke i den store demensgåten, er det verdt å bruke tid og krefter på, sier Sando.
Prosjektet er støttet av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og både White og Sando er veldig takknemlige for midlene.
- Det betyr svært mye. For midlene har vi blant annet kjøpt en av fryserne, der vi oppbevarer det viktige genetiske arvesølvet. Støtten bidrar til viktig demensforskning, sier de.

Vil du hjelpe oss å fikse nettsiden vår?

Vi vil at det skal være lett for deg å finne frem på nettsiden vår.

Denne undersøkelsen tar bare 5 minutter. Takk!