Riktig demensdiagnose tidlig

- Drømmen og ambisjonen er at vi skal være med å utvikle biologiske markører som kan benyttes for å fastslå Alzheimers sykdom, før pasienten har utviklet demens, sier prosjektleder og professor Linda White.

 Hun og teamet ved St. Olavs Hospital i Trondheim forsker på biologiske markører i blod og ryggmargsvæske ved Alzheimers sykdom.

- Biomarkører kan brukes både til å stille korrekt diagnose, til å si noe om sykdomsutviklingen og til å vurdere effekt av behandlingen, sier Sigrid Botne Sando, overlege og postdoktor ved St. Olavs Hospital og NTNU.

Les mer om forskningsprosjektet her

- Vil kreve rett diagnose tidlig

Håpet er at det en gang i fremtiden kommer medikamenter som kan stanse sykdomsutviklingen.
- Når behandlingen kommer, vil pasienter med glemsomhet kreve å få stilt riktig diagnose så snart de første symptomene er merkbare, slik at behandlingen kan starte tidligst mulig, sier Sando.

- Sykdomsprosessen må stanses før den har fratatt pasientene hukommelse og andre kognitive funksjoner, og dermed muligheten til å leve et selvstendig liv, fortsetter hun.

Forsker Sigrid Botne Sando (t.v.) og spesialbioingeniør Sylvia Nome Kvam ved St. Olavs Hospital forsker på biomarkører. FOTO: MATS KALLAND

- Støtten betyr mye

I store frysebokser med -80 grader celsius ligger blodprøver fra 1200 personer, i hovedsak trøndere, som alle har sagt seg villige til å delta i forskningsprosjektet Trønderbrain. Trønderbrain ble startet i 2003, og er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim. I tillegg til forskning på biologiske markører er prosjektet også konsentrert omkring genetikk ved demenssykdom.

- Dersom vi kan bidra med en korrekt puslespillbrikke i den store demensgåten, er det verdt å bruke tid og krefter på, sier Sando.
Prosjektet er støttet av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og både White og Sando er veldig takknemlige for midlene.
- Det betyr svært mye. For midlene har vi blant annet kjøpt en av fryserne, der vi oppbevarer det viktige genetiske arvesølvet. Støtten bidrar til viktig demensforskning, sier de.