Nasjonalforeningen Jølster helselag

Jølster helselag deltek mellom anna i Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen informerer om sunne levevanar og samlar inn til hjarte- og karforskinga.

Vi markerar Hjerteuka med stand, pengeinnsamling og utdeling av frukt og grønt

Andre aktivitetar:

Hoppetaukonkurranse

Vi deltek i den årlege hoppetaukonkurransen "Hopp for hjertet" som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerar for elevar i grunnskulen. Målet er å syne korleis fysisk aktivitet både er morosamt og sunt, samt førebyggjande mot hjarte- og karsjukdom og overvekt.

Demensaksjon

Vi bidreg i demensaksjonen, der midlane som vert samla inn går til forsking og lokale demensaktivitetar. Vi markerar dagen med stand og han innsamling på bøsse.

Helselaget prioriterer både dei eldre og dei unge, og har gitt stønad til:

  • treningsutstyr og ulike trimapparat
  • terapibassenget på Best Western Skei hotell
  • spel til fredagsklubben i kyrkja

Det er viktig for helselaget å drive førebyggjande helseaktivitet - særleg for born og unge.

 Ønskjer du meir informasjon om helselaget? Kontakt leiar Kari Sollid Hundvebakke på tlf. 468 09 678.