Nasjonalforeningen Jølster helselag

Helselaget vart skipa i 1912, og feirar 100 år i 2012.


Helselaget prioriterer både dei eldre og dei unge, og har gitt stønad til:

  • treningsutstyr og ulike trimapparat
  • terapibassenget på Best Western Skei hotell
  • spel til fredagsklubben i kyrkja

Det er viktig for helselaget å drive førebyggjande helseaktivitet - særleg for born og unge.

 

Kontakt leiar Kari Sollid Hundvebakke på tlf. 468 09 678 for meir informasjon om helselaget.