Dette er eksempler på aktiviteter som drives i dag, og som fortsatt vil være en viktig del av arbeidet vårt med det nye handlingsprogrammet.

 

Hjerte- og
karsykdom

     

 Demens

Hjerteforskning
Hjerteaksjonen
Hjerteuken
Medlemsverving
Helsepolitisk
påvirkning
Mediakontakt

Barn
Petter Puls
Hoppetaukonkurranse
Kokeklubber
Skolemåltider
Familiearrangement,
f.eks. turmarsjer
Dans og åpen gymsal
for barn og unge

Voksne
Folkestier
Gågrupper
Stavgang
Hjertemarsjer
Kostholdsarbeid
Informasjonsmøter/
materiell

Eldre
(Senior-) dans
Matservering
Møteplasser
Eldresentre
Frivilligsentraler

 

Kurs og 
voksenopplæring

Bussturer

Fotpleie

Hårpleie 

 

Demensforskning
Demensaksjonen
Alzheimerdagen
Informasjonsmøter/
materiell
Pårørendeskoler
Samtalegrupper
Kurs/arrangementer
for personer med demens/
pårørende
Demenskaféer
Sansehager og
erindringstiltak
Medlemsverving
Helsepolitisk
påvirkning
Mediakontakt
Møteplasser
Eldresentre
Frivilligsentraler